OBS! Du behöver ha Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet
Du behöver ha Adobe Reader installerat för att kunna läsa dokumentet


OBS! Reklamationen måste vara inskickad inom 2 veckor, annars blir den per automatik avslagen.

Vid ej godkänd reklamation debiteras en undersökningsavgift på minst 2000:- (Gäller motorer och byteskomponenter)

* = Obligatorisk uppgift.

Kontaktuppgifter ansökare
Företag:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Adress:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Postnr:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Ort:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Telefonnr:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
E-post:*
Ange en giltig e-postadress.Detta fält är obligatoriskt.
Kontaktperson:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Kundnr:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Kontaktuppgifter maskinägare
Företag:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Adress:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Postnr:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Ort:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Telefonnr
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
E-post:
Invalid format.
Län:*
Välj ett län.
   
Maskin/motoruppgifter
Reklamationen gäller:     Ny motor    Bytesmotor      Bytesenhet      Reservdel      Backjobb
Maskinfabrikat och typ:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Motor/Serie/Spec nr:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Regnr / Maskinens serienr:
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Rep datum:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Gångtid:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Skadedatum:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Inköpt från:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Inköpt datum:*
Detta fält är obligatoriskt.Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Inköpt på faktura nr:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.
Kontaktad på Malte Månson:
Du har överskridit maxgränsen för antal tecken i detta fält.